. . . آرشیو اخبار

مطالعه‌ای بر روی دوقلو ها که در نشریه Political Psychology منتشر شده نشان داده است صفات شخصیتی خاصی که به عنوان سبک های شناختی می‌شناسیم تا حدی توسط عوامل ژنتییک تعیین می‌شوند و می‌توان آن‌ها را مسئول شباهت‌های ارثی در جهت گیری‌های سیاسی دانست.

 

مطالعه‌ای بر روی دوقلو ها که در نشریه Political Psychology منتشر شده نشان داده است صفات شخصیتی خاصی که به عنوان سبک های شناختی می‌شناسیم تا حدی توسط عوامل ژنتییک تعیین می‌شوند و می‌توان آن‌ها را مسئول شباهت‌های ارثی در جهت گیری‌های سیاسی دانست. سبک‌های شناختی اجزایی از شخصیت هستند که به چگونگی پردازش اطلاعات توسط افراد مرتبط‌اند. دو بعد سبک‌های شناختی که بیشترین توجه را از سوی روانشناسان به خود جلب کرده‌اند، بعد نیاز به شناخت Need for Cognition، به معنی لذت بخش و ارضا کننده یافتن تکالیف و چالش‌های شناختی و بعد نیاز به پایان و اتمام شناختیNeed for Cognitive Closure، به معنی ناخوشایند و نامطلوب دانستن موقعیت های مبهم و نامطمئن هستند. هر دو این بعدها با جهت گیری سیاسی ارتباط دارد. افرادی که نمرات بالایی در نیاز به شناخت کسب می‌کنند محتمل‌تر است از نظر سیاسی لیبرال باشند و افرادی که در نیاز به اتمام شناختی نمرات بالایی می‌گیرند احتمالا محافظه کار هستند.

مشخص شده است جهت گیری سیاسی توسط عوامل شناختی و همچنین محیط فرد تحت تاثیر قرار می‌گیرد اما تا کنون مشخص نبود تفاوت در سبک‌های شناختی هم تا حدی ژنتیکی است یا خیر. تیمی از محققان به سرپرستی الکساندر کسیازکیویچ از دانشگاه ایلینویز در اربانا شمپین از داده‌های مطالعه‌ای بر روی دوقلوها برای بررسی عوامل ژنتیکی دخیل در سبک‌های شناختی و ارتباط آن‌ها با جهت گیری سیاسی استفاده کردند. در این مطالعه بر روی دوقلوها درجه شباهت و تفاوت بین جفت‌های یک تخمکی که کد ژنتیک صدر در صد مشترک دارند و دوقلوهای دو تخمکی که به طور متوسط در 50 درصد کد ژنتیکی اشتراک دارند مورد مقایسه قرار گرفتند. صفاتی که در آن دوقلوهای یک تخمکی بیش از دوتخمکی ها به هم شباهت دارند مولفه های ژنتیکی قوی تری دارند. در این مطالعه دوقلوها هم از نظر سبک‌های شناختی و هم از نظر نگرش های سیاسی مختلف ارزیابی شدند.

مشخص شد هر دو بعد سبک‌های شناختی به شکل معناداری از نظر ژنتیکی به ارث برده می‌شوند به طوری که 40 درصد تفاوت‌ها در نیاز برای شناخت و 37 درصد تفاوت‌ها در نیاز به صمیمیت شناختی به ژن‌ها در برابر محیط نسبت داده می شود. این نکته هم مهم است که همبستگی بین سبک های شناختی و ایدئولوژی سیاسی تقریبا به طور کامل بر اساس عوامل ژنتیکی قابل توضیح بود که نشان می‌دهد رابطه بین شناخت و عوامل سیاسی به این علت وجود دارد که تحت تاثیر مجموعه ای مشترک از علل ژنتیکی قرار دارند.

نویسندگان مقاله نتیجه می‌گیرند سبک‌های شناختی تا حدی به شکل ژنتیکی منتقل می شوند و تاثیر آنها بر ایدئولوژی سیاسی تا حد زیادی توسط ژنتیک توضیح داده می‌شود. این نتایج سوالات پیرامون اینکه آیا شباهت‌های خانوادگی در جهت گیری سیاسی به جای آموزش کودکان توسط والدین به شکل ژنتیکی منتقل می‌شوند را پر رنگ می کند. زمانی که سعی کنیم رابطه شخصیت و سیاست را توضیح دهیم ژنها بخش مهمی از معادله هستند.

آرشیو اخبار

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی