. . . آرشیو تازه های آرن
آموزش بیش از  پانصد نفر از متخصصان و پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه‌های کشور و درمان بیش از دویست و پنجاه نفر از مراجعین به مرکز آرن با روش نوروفیدبک، بخشی از کارنامۀ درخشان مرکز آرن از ابتدای فعالیت خود تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۳ می‌باشد. این مرکز در نظر دارد بر اساس این پشتوانۀ عظیم علمی و تجربیات ارزندۀ خود در تشخیص و درمان اختلالاتی از جمله ADHD، اختلالات یادگیری، اختلالات اضطرابی و غیره، از اسفندماه سال جاری، جلساتی را به منظور انتقال و اشتراک این تجربیات به همکاران، با عنوان جلسات "Case Study" برگزار کند.

 

 

اختلال بیش فعالی – عدم تمرکز یا ADHD، یک اختلال شایع روانپزشکی و از زیر گروه اختلالات رفتاری - حرکتی می‌باشد كه معمولا در انفوان كودكي بروز کرده و كاركرد كودک را تحت تاثير قرار می‌دهد.
این اختلال در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع، به مرور شخصيت كودک را تحت تاثير قرار داده و اگر درمان‌های مكفی و تخصصی در زمان مناسب بر روی بیمار انجام نشود، به احتمال ۵۰ تا ۶۵ درصد تا بزرگسالی نیز ادامه پیدا می‌کند و باعث بروز اختلالات فردی و بين فردی و اجتماعی فراوانی برای فرد مبتلا می‌شود.
مطالعات جديد در سطح بین المللی تخمين می‌زنند كه حدوداً از هر ۱۰۰ بزرگسال، ۵ نفر به اختلال بيش فعالی-كمبود توجه مبتلا هستند.

انواع روش‌های درمانی در درمان این اختلال به شرح زیر می‌باشند:

  1. درمان دارویی
  2. درمان‌های روانشناختی فردی مانند درمان شناختی-رفتاری
  3. خانواده درمانی- زوج درمانی و آموزش خانواده
  4. درمان‌ها اجتماع مدار و گروه درمانی‌های خاص
  5. درمان‌های تكنولوژیک مانند انواع نروتراپی (نوروفیدبک) و استفاده از درمان‌های تکنولوژیک

نكته قابل توجه در درمان اين اختلال، تشخیص دقیق و افتراقی این اختلال و استفاده از روش‌های تركيبی مناسب توسط يک گروه مجرب از درمانگران می‌باشد.
در سال‌های گذشته، استفاده از ابزارهای تکنولوژیک برای تشخیص این اختلال بسیار رواج پیدا کرده است. در سال ۲۰۱۳ سازمان غذا و داروی ایالات متحده آمریکا (FDA)، استفاده از روش الکتروانسفالوگرافی کمی یا QEEG یا نقشه مغزی (Brain Map) را برای کمک به تشخیص اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه (ADHD) در کودکان و نوجوانان تایید نموده است.
این روش در کنار سایر روش‌ها و آزمون‌های روانشناختی کامپیوتری جدید از جمله آزمون IVA، قادر است به تشخیص صحیح اختلال ADHD به تیم درمانی کمک نماید.

پس از تشخیص دقیق این اختلال، می‌توان با استفاده از روش "نوروفیدبک"، نسبت به درمان بدون بازگشت این اختلال اقدام کرد.
نوروفیدبک یک روش درمانی جدید است که در آن، اطلاعات عصبی به بیماران مبتلا به اختلالات خاص دستگاه عصبی مرکزی (CNS) بازخورد داده می‌شود و تلاش می‌شود تا آن‌ها بیاموزند چگونه کارکرد مغزی خودشان را اصلاح نمایند.
نوروفیدبک نوعی بیوفیدبک مغزی است که در آن به طور مستقیم روی مغز کار می‌شود و بنا بر هدفی که از پیش تعیین شده است، "دامنۀ امواج مغزی"، "درجۀ هم‌نوسانی" و یا "اختلاف فاز"، آماج تغییر قرار می‌گیرند.

منطق این روش درمانی بر پایه شرطی سازی عاملی استوار است.
انسان در حالت عادی قادر به کنترل و تغییر امواج مغز خود نیست، زیرا نسبت به این امواج آگاهی و کنترلی ندارد. در روش درمانی نوروفیدبک، سعی می‌شود تا این آگاهی از طریق ارائه بازخوردهای (فیدبک‌های) بسیار سریع (چند هزارم ثانیه پس از وقوع) به فرد ارائه شود.
همچنانکه این تمرین ادامه می‌یابد، مغز یاد می‌گیرد که چگونه به تولید بیشتر امواجی بپردازد که منجر به عملکرد بهتر می‌شود. اینکه چه امواجی در مغز افزایش و چه امواجی کاهش یابند، کاملاً بستگی به مشکل هر فرد دارد و درمانگر آن را در طول جلسه تنظیم می‌نماید.
لوفتوس و همکاران (۲۰۱۲) در مطالعه‌ای مروری به بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر روی اختلال بیش فعالی و عدم توجه که همراه با اختلالات دیگر باشد پرداخته و اثر بخشی درمان را از نظر کارایی درجه ۴ یا «موثر» گزارش نمودند. (مرتبۀ اول به معنای عدم تأیید تجربی و پنجم به معنای «کاملاً مؤثر» می‌باشد.)

آرن و همکاران (۲۰۰۹) در مطالعه‌ای فراتحلیلی اثربخشی درمان نوروفیدبک را بر اختلال بیش فعالی و عدم توجه بررسی نمودند.
در این مطالعه مشخص شد که نوروفیدبک از لحاظ کارایی در درمان AD/HD، در یک مقیاس ۵ درجه‌ای، مرتبۀ پنجم یا «کاملا موثر» را برای علائم عدم توجه و تکانشگری دارد و اثرگذاری آن بر روی بیش فعالی درجه سه گزارش شده است.

در ژوئن 2005 در یک مطالعه مروری/ فراتحلیلی، موناسترا و همکارانش با توجه به معیارهای مؤسسه سایکوفیزیولوژی و بیوفیدبک کاربردی (AAPB) و جامعه بین‌المللی نوروفیدبک و پژوهش (ISNR) به ارزیابی اثرات بالینی نوروفیدبک بر AD/HD پرداختند.
این مطالعه نشان داد که نوروفیدبک از لحاظ کارایی در درمان AD/HD، در یک مقیاس ۵ درجه‌ای، مرتبۀ سوم یا «احتمالاً مؤثر» را به خود اختصاص می‌دهد. (مرتبۀ اول به معنای عدم تأیید تجربی و پنجم به معنای «کاملاً مؤثر» می‌باشد.)
مؤلفان یادآور شدند که اثرات مفیدی در مطالعات پنج گروه تصادفی (جمعاً ۲۱۴ بیمار) مورد تحلیل آنها گزارش شده است و البته رتبه گذاری نوروفیدبک در مورد AD/HD بر اساس نیاز به مطالعات کنترل شده بیشتری برای عوامل مربوط به بیمار و درمانگر انجام شد که ممکن است نتایج را تحت تأثیر قرار داده باشند.

در مطالعه‌ای كه در سه قسمت توسط لوبار، استاروود، استار وود، و او دانل (۱۹۹۵) درباره تأثير نوروفيدبک بر AD/HD انجام شد، ۲۳ نفر مبتلا به AD/HD،ی ۸ تا ۱۹ ساله تحت آموزش سه ماهه نوروفيدبک قرار گرفتند.
تغييرات در EEG، عملكرد در آزمون متغیرهای توجه (T.O.V.A)، مقياس رفتاری (ADDES)، و عملكرد هوش (WISC-R) پس از درمان مورد ارزيابی قرار گرفت.
در قسمت اول بهبودی معناداری در عملكرد T.O.V.A، در قسمت دوم بهبودی معناداری در گزارش والدين در قسمت سوم افزايش معناداری در امتياز آزمون هوش بدست آمد. اين مطالعه تأثير آموزش نوروفيدبک را روی اندازه‌گيری‌های عينی و ذهنی، هر دو، و تحت شرايط كنترل شده نسبی نشان می‌دهد.
نتایج بررسی مقالات ایندکس شده در پایگاه‌های علمی Pub Med و Science Direct نشان می‌دهد بیش از ۶۷۲ مقاله مربوط به نوروفیدبک در Pub Med و بیش از ۸۳۲ مقاله مربوط به نوروفیدبک در Science Direct ارائه شده‌اند.
همچنین قابل به ذکر است که روش نوروفیدبک دارای تأییدیه FDA و CE و مورد تأئید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه‌های پزشکی سراسر کشور می‌باشد.

پس از برگزاری موفق و استقبال چشمگیر جامعۀ علمی و دانشگاهی شرق کشور از برنامه‌ها و سلسله نشست‌های منظم هفتگی مرکز آرن که تحت عناوین ژرونال کلاب، سایکوسینما، عقل معاش، آرن یار و کتاب یار برگزار می‌شود و در این جلسات با عینک "روانشناسی، علوم شناختی و دانش عصب شناسی" به مقولات مختلفی از جمله سینما، معضلات اجتماعی، مسائل اقتصادی و تازه‌های علمی نگاه می‌شود، دپارتمان درمانی مرکز آرن در نظر دارد بر اساس پشتوانۀ عظیم علمی و تجربیات ارزندۀ خود در تشخیص و درمان اختلالاتی از جمله ADHD، اختلالات یادگیری، اختلالات اضطرابی و غیره، از اسفندماه سال جاری، جلساتی را به منظور انتقال و اشتراک این تجربیات به همکاران روانشناس و روانپزشک و سایر علاقه مندان، با عنوان جلسات "Case Study" برگزار نماید. حضور در این جلسات را برای کلیۀ افراد علاقه مند که در یکی از رشته‌های مرتبط (روانشناسی، تربیت بدنی، نوروساینس، علوم شناختی، مهندسی پزشکی و ...) دارای حداقل مدرک کارشناسی باشند، آزاد می‌باشد و موارد زیر در این جلسه، بر اساس پرونده‌های موفق درمانی ADHD ارائه شد:

  1. نحوۀ ارزیابی و تشخیص دقیق اختلال ADHD بر اساس مشاهدۀ بالینی و آزمون‌های قلم کاغذی
  2. معرفی آزمون‌های کامپیوتری تشخیص اختلال ADHD و نحوۀ تفسیر نتایج این آزمون‌ها با استفاده از پرونده‌های بالینی موفق مرکز
  3. نحوۀ مطالعۀ QEEG و ریتم‌های فرکانسی در مغز افراد ADHD با استفاده از پرونده‌های بالینی موفق مرکز
  4. نحوۀ طراحی پروتکل‌های تخصصی نوروفیدبک، تنظیم آستانه‌ها و مداخلات درمانی با استفاده از پرونده‌های بالینی موفق مرکز
  5. نحوۀ رصد روند درمانی و ارزیابی‌های مجدد و تفسیر نمودارهای آزمون‌های کامپیوتری و QEEG

اولین جلسه مطالعه موردی (Case Study) در سومین دوشنبه اسفند ماه (۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۳) و راس ساعت ۱۷ در محل سالن همایش‌های مرکز آرن برگزار شد.
محدودیتی برای حضور کلیۀ علاقه مندان در رشته‌ها و سنین مختلف وجود ندارد و تلاش شده که مفاهیم به ساده‌ترین شکل ممکن ارائه شود. هزینۀ شرکت در این جلسات برای مخاطبین آزاد، مبلغ ۳۰/۰۰۰ تومان و برای دارندگان آرن کارت، مبلغ ۱۵/۰۰۰ تومان می‌باشد.
به علاقه مندان استفاده از برنامه‌های مختلف مرکز آرن توصیه می‌شود تا جهت ارتباط بهتر با این مجموعه و صرفه جویی در هزینه‌ها، در شبکۀ هوشمند الکترونیکی "آرن کارت" عضو شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این مورد:

• همه روزه از ساعت ۱۰ الی ۱۹ با شماره‌های ۵ – ۳۸۴۶۳۶۵۳ – ۰۵۱ تماس حاصل فرمائید.

• با نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید در تماس باشید.

• از طریق عضویت در خبرنامۀ آرن در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مرکز قرار بگیرید.

 

مطالعه موردی آرشیو تازه های آرن

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی