افزایش بهره وری در سازمان های صنعتی با استفاده از تفکر سیستمی

شناسنامه: این مقاله به صورت سخنرانی در نخستین "کنفرانس آشوب، فرکتال و سیستم‌های پیچیده" در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ارائه شده است. 

چکیده: بهره‌وری اگرچه از اصطلاحات علوم اقتصاد و مدیریت بوده و روش‌های بهبود آن در سازمان‌های صنعتی و اجتماعی در تخصص متخصصان این حوزه‌ها می‌باشد، اما در چندسال اخیر و با رشد علوم جدیدی چون سیبرنتیک و رشد کاربردی نظریاتی چون تئوری آشوب (Chaos) در حوزه‌های عملیاتی و ملموس زندگی انسان، مسائلی چون "افزایش بهره وری با استفاده از مولفه‌های مهندسی" وارد حوزۀ علوم انسانی نیز شده و تلاش جهت استفاده از این علوم در حوزه‌های اقتصادی و مدیریتی، طرفداران فراوانی پیدا کرده است.
برای همین است که واژگانی چون تفکر سيستمی، محاسبات، يادگيری، منطق فازی، هم ريختی، هندسه فرکتالی، تئوری بازی‌ها، تئوری گراف‌ها، سيستم‌های دايناميک، تکامل پيچيدگی، مهندسی سيستم‌های پيچيده، شبکه‌های اجتماعی پيچيده، پيچيدگی در علوم طبيعی، پيچيدگی در پزشکی، پيچيدگی در اقتصاد، پيچيدگی در فلسفه و حکمت، پيچيدگی در مديريت، پيچيدگی و امنيت، ارتباطات و پيچيدگی، کنترل و آنتی کنترل آشوب، آشوب و همزمانی، فرکتال و علوم طبيعی، فرکتال و هنر و چنین واژگانی به لغاتی پر استفاده از اقتصاد و مدیریت امروز مبدل شده است. این مقاله به مرور این مفاهیم و کاربرد آن در حوزۀ "بهره وری" پرداخته است.

 

دانلود مقاله آرشیو مقالات

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی