کتاب یار

 

نشست "کتاب یار" سالهاست که در مراکز درمانی؛ مجامع علمی و دانشگاه های دنیا با عنوان "کتاب کنفرانس : Book Conference" برگزار می شود، حلقۀ واسط بین مراکز علمی، پژوهشگران و نویسندگان کتابها؛ موسسات انتشاراتی و مخاطبانحوزۀ نشر می باشد و به رشد و توسعۀ فرهنگ کتاب خوانی و پرسش گری در اقشار مختلف مردم، کمک شایانی می کند. فقر فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر موجب شده است که این مهم در کشور ما، آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگیرد.

خصوصاً در حوزۀ روانشناسی و علی الخصوص در حوزۀ فعالیت های میان رشته ای، این مساله و برگزاری مراسم کتاب خوانی و نقد و بررسی کتاب و ارائۀ کنفرانس هایی در مورد کتب مهمی که در حوزۀ نشر معرفی می شود؛ بسیار مورد بی مهری جامعۀ علمی کشور قرار گرفته است. در فقدان روحیۀ کار تیمی و گروهی و نبود فرهنگ کار مشترک و فعالیت های میان رشته ای در کشور، طبیعی است که پرداختن به دغدغه ای چون "معرفی و نقد و بررسی کتاب های منتشر شده در حوزۀ فعالیت های میان رشته ای" ، در اولویت جامعۀ دانشگاهی و مدیران فرهنگی کشور قرار نگرفته باشد .

مرکز آرن به عنوان یکی از مراکز پیشرو در انجام فعالیت های تیمی و میان رشته ای که موفقیت ها و رزومۀ قابل دفاعی در سالهای فعالیت خود در این حوزه دارد، در نظر دارد برای نخستین بار در کشور؛ اقدام به برگزاری مراسم " کتاب کنفرانس آرن" یا (کتاب یار) نماید. در هر جلسه با محوریت یک موضوع خاص، یک یاد چند کتاب منتشر شده در داخل و خارج کشور به مخاطبان معرفی و مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار خواهد گرفت. (لینک خبر)


 

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی