صفحه اصلی
می توان گفت اکثر مشکلات افراد در یک چهارچوب اجتماعی فرا گرفته می شوند و ادامه پیدا می کنند. احتمال زیادی وجود دارد که مشکلات هیجانی و رفتاری فعلی تحت تاثیر بدکاری میان فردی قبلی باشند. مشکلات زناشویی بین دو نفر ایجاد می شوند، مشکلات اضطرابی اغلب در تعامل با افراد دیگر ایجاد می شود و … پس اگر مقداری از مصیبت ها و گرفتاری هایمان به روابط اجتماعی مان مربوط است، آیا نباید درمان هایی داشته باشیم که در گروه ها و موقعیت های اجتماعی باشند؟؟ 

 


می توان گفت اکثر مشکلات افراد در یک چهارچوب اجتماعی فرا گرفته می شوند و ادامه پیدا می کنند. احتمال زیادی وجود دارد که مشکلات هیجانی و رفتاری فعلی تحت تاثیر بدکاری میان فردی قبلی باشند. مشکلات زناشویی بین دو نفر ایجاد می شوند، مشکلات اضطرابی اغلب در تعامل با افراد دیگر ایجاد می شود و … پس اگر مقداری از مصیبت ها و گرفتاری هایمان به روابط اجتماعی مان مربوط است، آیا نباید درمان هایی داشته باشیم که در گروه ها و موقعیت های اجتماعی باشند؟؟ گروه درمانی هم از لحاظ ایجاد یک موقعیت اجتماعی و هم از لحاظ زمان و هزینه، درمانی بسیار مقرون به صرفه است. در قدیم تر ها گروه درمانی به عنوان انتخاب دوم و تکمیلی مورد استفاده قرار می گرفت، اما امروزه این نوع درمان، جایگاه خود را پیدا کرده است و مورد احترام قرار گرفته است.

اکثر گروه های درمانی از نوع درمان روان کاوانه هستند. اگرچه این نوع درمان با درمان روان کاوانه انفرادی تفاوت دارد ولی همچنان بر اصول اساسی درمان روان پویشی استوار است. درمانگر در این گروه با مشاهده شیوه ارتباط اعضای گروه با یکدیگر و قرار دادن افراد در وضعیتی که صرفا مورد توجه درمانگر نیست، می تواند تحلیل موثرتری انجام دهد.

اولین دورۀ کارگاه اصول و مبانی گروه درمانی پویشی با هدف تربیت گروه درمانگر در مرکز جامع آرن ؛ در ۱۶ ساعت و با تدریس آقای دکتر علیرضا عابدین ( دکترای روانشناسی بالینی، دانشگاه روانشناسی حرفهای کالیفرنیا ) برگزار شد.

سرفصل های آموزشی مورد بررسی در کارگاه به شرح ذیل بود:

•    Group Therapy

•    What is a Group?

•    Properties of Group

•    Group Task Roles (Functional) – Group Building and Maintenance Roles (Structural)

•    Irrelevant (individual) Roles

•    How to Recognize an Effective Group

•    Possible Rationales for Non-Participation in Groups

•    Stages of Group

      ✓ Initial: orientation (structure)

      ✓ Transition: anxiety, defense (resistance)

      ✓ Working: meaningful exploration (work)

      ✓ Final: consolidation, termination (transferring info)

•    Group Leadership Skills

•    Stages of the Group

•    Types of Group

•    The Structure of the Therapeutic Process

•    Developmental Psychology

•    Social Systems Model of Therapeutic Group (Astrachan)

      ✓ Model 1: Member to Therapist

      ✓ Model 2: Group to Therapist

      ✓ Model 3: Member-to-Member

      ✓ System Approach

Ten Domains for Understanding Organizations/groups

به شرکت کنندگان در دوره ، گواهینامۀ معتبر آموزشی با قابلیت استعلام آنلاین از طریق سایت مرکز آرن، اعطا شد.

علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با سایر کارگاه های درحال برگزاری می توانند با شماره تلفن های  ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱ تماس و یا به فهرست کارگاه های آموزشی مراجعه نمایند.

 

آرشیو اخبار

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی