آزمون های روانسنجی پرکاربرد


نگراني ها و تعارض هاي طولاني نه تنها از نظر رواني هيچ فايده اي ندارند بلكه خطرناك نيز هستند و باعث به وجود آمدن بيماري هايي نظير زخم معده و اثني عشر مي شوند. وقتي انسان نتواند تعارض-هاي رواني خود را به طور مستقيم رفع كند در واقع كل وجود او در معرض خطر قرار مي گيرد. براي رفع اين خطر، انسان به طور ناخودآگاه به مكانيسم هاي دفاعي متوسل مي شود تا بتواند از اين طريق موجوديت خود را حفظ نمايد. توسل به مكانيسم هاي دفاعي تقريبا براي همه انسان ها پيش مي آيد و هركسي در زندگي روزمره خود به نحوي شكست ها، نگرانيها و اضطراب هاي خود را به ياري همين مكانيسم ها ناچيز جلوه مي دهد. بنابراين وجود آن ها براي سازگاري مجدد انسان با محيط لازم است.

در واقع به كمك مكانيسم هاي دفاعي، ضمير نا آگاه، حرمت ضمير آگاه را حفظ مي كند و مانع از اعتراف انسان به حقارت و ناچيزي خود مي شود. برخي ناكامي ها و نگراني ها عمق زيادي دارند و شخصيت فرد را به طور جدي تهديد مي كنند و توسل به مكانيسم هاي دفاعي كمتر موثر واقع مي شود و رفتار فرد تغيير مي كند و به انواع بيماريهاي روان – تني مبتلا مي شود. مكانيسم هاي دفاعي براي حفظ تماميت شخصيت، ارضاي نيازمندي ها، ايجاد سازش بين تمايلات ناسازگار و مخالف، كاهش فشار و اضطراب حاصل از محرك هاي ناپسند و غير قابل قبول، به كار مي روند. پرسشنامه استفاده شده در مرکز آرن ۷۷ سوالی و بصورت قلم کاغذی اجرا می شود و ۱۴ نوع مکانیزم دفاعی را میسنجد.

 

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی