آزمون های روانسنجی پرکاربرد


آزمون بالینی چند محوری میلون-۳، ۴( ام.سی.ام.آی-۳؛ میلون۵، ۱۹۹۴)، یک مقیاس خودسنجی با ۱۷۵ گویه بلی و خیر است که ۱۴ الگوی بالینی شخصیت و ۱۰ نشانگان بالینی را می سنجد و برای بزرگسالان ۱۸ سال به بالا که برای درمان یا ارزیابی روان شناختی به مراکز سلامت روان مراجعه می کنند، استفاده می شود. ام.سی.ام.آی-۳ تلاش می کند وجود داشتن یا نداشتن اختلالات بالینی را پیش بینی کند. البته آگاهی واقعی از وجود داشتن یا نداشتن یک اختلال دست نایافتنی است. از این رو قضاوت متخصص بالینی جانشین واقعیت می شود.

در مرکز تخصصی آرن این آزمون بصورت کامپیوتری و همزمان بصورت قلم و کاغذی( با توجه به درخواست بالینگر) قابل اجرا می باشد.

 

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی