آزمون های روانسنجی پرکاربرد


پرسشنامه ی سلامت عمومی یک «پرسشنامه ی سرندی » مبتنی بر روش خود گزارش دهی است که در مجموعه ی بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای یک اختلال روانی هستند ، مورد استفاده قرار می گیرد. در این پرسشنامه ، به دو طبقه ی اصلی از پدیده ها توجه می شود:

۱- ناتوانی فرد در برخورداری از یک کنش ورزی «سالم»

۲- بروز پدیده های جدید با ماهیت معلول کننده.

درحال حاضر این نکته آشکار شده است که پاره ای از سطوح نشانه های مرضی را می توان به وسیله ی مصاحبه های استاندارد شده روان پزشکی ، تشخیص داد ، اما پایین تر از سطح معینی ، احتمال قرار گرفتن اختلال در سطح زیر آستانه ای و عدم تشخیص آن وجود دارد.

پرسشنامه ی سلامت عمومی را می توان به عنوان مجموعه پرسش هایی در نظر گرفت که از پایین ترین سطوح نشانه های مشترک مرضی که در اختلال های مختلف روانی وجود دارد ، تشکیل شده است و بدین ترتیب می تواند بیماران روانی را به عنوان یک طبقه ی کلی از آنهایی که خود را سالم می پندارند ، متمایز کند. نسخه ی اصلی پرسشنامه سلامت عمومی از ۶۰ سوال تشکیل شده است اما تعدادی از نسخه های کوتاه تر نیز تهیه شده که مهمترین آنها عبارتند از: GHQ-30 ، GHQ-21 ، GHQ-12.

فرم ۲۸ ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی دارای این مزیت است که برای تمام افراد جامعه طراحی شده است. این پرسشنامه به عنوان یک ابزار غربالگری می تواند احتمال وجود یک اختلال روانی را در فرد تعیین کند.

 

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی