آزمون های روانسنجی پرکاربرد


اضطراب متغیری است که اثری دوسویه بر زندگی انسان‌ها دارد. میزان متناسبی از اضطراب می‌تواند یک پاسخ سازشی بهنجار به حساب آید، اما وقتی شدت اضطراب زیاد می‌شود تبدیل به یک اختلال بالینی می‌شود و می‌تواند کارکردهای زندگی فرد را مختل سازد. پرسشنامه‌های بسیاری برای سنجش اضطراب در میان جمعیت بالینی و جمعیت عادی ساخته شده است که از جمله آن‌ها پرسشنامه اضطراب بک و پرسشنامه اضطراب زونگ (SAS) می‌باشند.

پرسشنامه اضطراب زونگ (SAS) که گاهاً پرسشنامه اضطراب زانک نیز خوانده می‌شود دارای معادل انگلیسی Self Rating anxiety scal است و توسط زونگ (Zung) در سال ۱۹۷۰ طراحی شده است. مقیاس اضطراب زونگ جهت سنجش اضطراب طراحی شده و دارای ۲۰ ماده ۴ گزینه‌ای است که عبارتند از: هیچگاه، گهگاه، بیشتر اوقات و تقریباً همیشه. سوالات این پرسشنامه بر مبنای نشانگان بدنی-عاطفی طراحی شده‌اند. به دلیل اینکه برخی ماده‌ها به صورت وارونه نمره گذاری می‌شوند مراجع کمتر می‌تواند پاسخ یکسان به همه گزینه‌ها بدهد. همچنین تعدادی از سوالات این مقیاس بر نشانگان مثبت اضطراب و تعدادی دیگر نیز بر نشانگان منفی تاکید دارند.

 

 

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی