آزمون IVA+AE

آزمون IVA-AE یک آزمون پیوسته دیداری شنیداری است که دو عامل کنترل پاسخ و توجه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
وظیفه آزمودنی پاسخ یا بازداری از پاسخ به 500 محرک برای فرم کوتاه و 1000 محرک برای فرم بلند، می‌باشد. آزمون IVA+AE بر مبنای راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM-IV تدوین شده و به تشخیص و تفكیک انواع ADHD شامل نوع کمبود توجه، نوع بیش‌فعال (تکانشگر)، نوع ترکیبی و نوع ناشناخته (NOS)، می‌پردازد.

این آزمون برای افراد 18 سال به بالا و برای تشخیص ADHD طراحی شده است همچنین این آزمون برای بررسی مشكلات و اختلالات دیگری نظیر مشكلات خودکنترلی مرتبط با جراحت سر، اختلالات خواب، افسردگی، اضطراب، اختلالات یادگیری، زوال عقل و مشكلات پزشكی دیگر، قابل اجرا است.

آزمون IVA-AE از 8 مقیاس کلی مرکب و 20 مقیاس فرعی تشکیل شده است. تمامی این مقیاس‌ها به 4 گروه تقسیم می‌شوند. یکی دیگر از مقیاس‌های آزمونIVA-AE ارزیابی تنظیم حرکات ظریف می‌باشد.

آزمون IVA+AE اولین آزمون ترکیبی برای ارزیابی توجه و تکانشگری به صورت متعادل در هر دو بعد دیداری و شنیداری است. در کل می‌توان گفت که 4 آزمون مختلف با یکدیگر ترکیب شده‌اند.

نتایج آزمون به 4 قسمت تقسیم می‌شوند:

 1. توجه
 2. کنترل پاسخ
 3. توجه مداوم
 4. علائم

مقیاس‌های تشخیصی اولیه عبارتند:

 • مقیاس‌های کلی توجه – مقیاس کلی کنترل پاسخ
 • تمامی نتایج به صورت نمرات استاندارد و نمره خام ارائه می‌شوند.
 • مقیاس کلی کنترل پاسخ (response control)

زیرمقیاس‌های کلی این مقیاس عبارتند از:

 • Prudence(احتیاط)
 • Consistency (ثبات)
 • Stamina (تحمل)
 • RegulationFineMotor (تنظیم حركات ظریف)
 • Attention (توجه)
 • Vigilance (گوش به زنگی)
 • Focus (تمرکز)
 • Speed (سرعت)

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی