آزمون IVA+AE

آزمون IVA-AE یک آزمون پیوسته دیداری شنیداری است که دو عامل کنترل پاسخ و توجه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. وظیفه آزمودنی پاسخ یا بازداری از پاسخ به 500 محرک برای فرم کوتاه و 1000 محرک برای فرم بلند، می‌باشد. آزمون IVA+AE بر مبنای راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM-IV تدوین شده و به تشخیص و تفكیك انواع ADHDشامل نوع کمبود توجه، نوع بیش‌فعال (تکانشگر)، نوع ترکیبی و نوع ناشناخته (NOS)، می‌پردازد.

این آزمون برای افراد 18 سال به بالا و برای تشخیص ADHDطراحی شده است همچنین این آزمون برای بررسی مشكلات و اختلالات دیگری نظیر مشكلات خودکنترلی مرتبط با جراحت سر، اختلالات خواب، افسردگی، اضطراب، اختلالات یادگیری، زوال عقل و مشكلات پزشكی دیگر، قابل اجرا است.

آزمون IVA-AE از 8 مقیاس کلی مرکب و 20 مقیاس فرعی تشکیل شده است. تمامی این مقیاس‌ها به 4 گروه تقسیم می‌شوند. یکی دیگر از مقیاس‌های آزمونIVA-AEارزیابی تنظیم حرکات ظریف می‌باشد.

آزمون IVA+AE اولین آزمون ترکیبی برای ارزیابی توجه و تکانشگری به صورت متعادل در هر دو بعد دیداری و شنیداری است.در کل می توان گفت که 4 آزمون مختلف با یکدیگر ترکیب شده‌اند.

نتایج آزمون به 4 قسمت تقسیم می‌شوند:

1-توجه

2-کنترل پاسخ

3-توجه مداوم

4-علائم

مقیاس‌های تشخیصی اولیه عبارتند:

مقیاس‌های کلی توجه – مقیاس کلی کنترل پاسخ

تمامی نتایج به صورت نمرات استاندارد و نمره خام ارائه می‌شوند.

مقیاس کلی کنترل پاسخ (response control)

زیرمقیاس‌های کلی این مقیاس عبارتند از:

Prudence(احتیاط)

Consistency (ثبات)

Stamina (تحمل)

RegulationFineMotor (تنظیم حركات ظریف)

Attention (توجه)

Vigilance (گوش به زنگی)

Focus (تمرکز)

Speed (سرعت)

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی