سیستم آزمون وینا (VTS)


این آزمون در گروه آزمون‌های ویژه‌ی هوش و به طور مشخص‌تر در زیرگروه حافظه قرار می‌گیرد. در این آزمون، عملکرد حافظه بصری با اندازه‌گیری چگونگی پاسخ‌دهی آزمودنی به اطلاعات بصری (به یادسپاری مکان نمادها در نقشه شهر) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. حوزه‌های اصلی کاربرد این آزمون عبارتند از: تشخیص عملکرد و استعداد؛ مشاوره شغلی و آموزشی؛ روانشناسی ترافیک هوایی؛ پژوهش.
در ابتدای این آزمون، یک نقشه شهر با نماد مکان‌های متداول (داروخانه، اداره پست، ایستگاه قطار و ...) در قسمت‌های مختلف آن نشان داده می‌‌شود. آزمودنی باید مکان نمادهای نمایش داده شده را به خاطر سپرده و سپس مکان هر نماد را در نقشه خالی مشخص کند. به محض پاسخ دادن آزمودنی مکان صحیح نماد نمایش داده می‌شود، با این کار به آزمودنی بازخوردی از صحت پاسخش داده می‌شود. در هر مرحله تعداد و مکان نمادها تغییر می‌کند.
این آزمون دارای 3 نسخه متفاوت می‌باشد. بسته به نسخه‌ی انتخابی، زمان انجام آزمون با احتساب زمان دستورالعمل و فاز تمرین، بین 10 تا 15 دقیقه است.
این آزمون در حوزه‌های روانشناسی کارکنان، حمل و نقل و آموزش نیز کاربرد دارد.

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی