صفحه اصلی

چکیده : طبق کتاب مقدمه ای بر روانشناسی بالینی ، یکسری از آزمونها از قدیم، تحت تاثیر سنت تجربی که کاری دقیق، آزمایشگاهی و پیشگیرانه بود قرار داشتند . برای مثال بعنوان روشی اصلاحی و جبرانی در محیط مدرسه برای حل مشکلات خواندن، حافظه و تحصیل دانش آموزان کودک بود. بسیاری از ارزیابی های رفتاری و شناختی(چک لیستها) در محیط طبیعی، بیمارستانهای روانی و یا کلینیکهای خصوصی نیز برای حل مشکلات بین فردی، بالینی و شخصیتی از این سنت ریشه گرفتند.

آزمونهایی نیز خلق شدند که بر اساس سنت روانسنجی، سعی دارند به حیطه تفاوتهای فردی (جسمی و ذهنی) قدم بگذارند. از جمله آنها، میتوان به مقیاس هوش بینه (که وجود فرایندهای پیچیده ذهنی در کودکان طبیعی، آنها را از کودکان «کودن» متفاوت میسازد)، آزمون کتل ( که پی برد یکسری صفات شخصیت از جمله برونگرایی- درونگرایی و اضطراب میتوانند بعضی رفتارها چون کناره گیری، کم حرفی، و.... را پیش بینی کنند) ونیز به آزمون آلپورت (که علاقمند به سنجش یکسری صفات از جمله اجتماعی بودن، ترسویی و طفره رفتن، مضطرب بودن و...) اشاره کرد.

و سر آخر سنت بالینی، پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا، و ظهور روانکاوی در آمریکا، روانشناسان بالینی در حیطه بیماریهای روانی و روانکاوی با آزمونهایی چون روشاخ(تفسیر اکسنر)، اندریافت موضوعTAT)، MMPI)، و غیره مسلح شدند.

 

دانلود مقاله آرشیو مقالات

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی