مغز بشر قدمتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارساله دارد. اگر مغز به حال خود رها شود و "تعلیم نبیند" توان بالفعلی برای مدیریت زندگی امروزی ندارد. اما خوشبختانه مغز انسان ظرفیت بالقوه وسیعی برای یادگیری دارد که اگر این ظرفیت فعال شود انسان میتواند به شکل موثری زندگی خود را اداره کند، از رنج های خود بکاهد و بر لذت هایش بیافزاید.
"مدیریت زندگی" یعنی تبدیل کردن یک مغز غارنشین به یک مغز آپارتمان نشین و تبدیل کردن یک جامعه توسعه نیافته به یک جامعه توسعه یافته.
"مدیریت زندگی" طبقه بندیهای مختلفی دارد که در این کارگاه بر اساس سه بخش اصلی زیر ارائه میشود:
۱- مدیریت افکار: بسیاری از تصمیمات بزرگ روزانه ما تحت تاثیر قصه هایی است که در کودکی شنیده ایم یا شایعاتی است که هر روز میشنویم. مدیریت افکار یعنی غربال کردن دائمی فکرها و به چالش کشیدن آنها. "تفکر نقاد" روشی است برای کشف سفسطه ها، مغالطات و پیش فرضهایی که سعی در فریب ما دارند. "تفکر خلاق" مهارت فکری دیگری ست که باعث میشود ما در انجماد و تحجر فکری گذشتگان گیر نیفتیم و خلاق، پویا و کارآفرین باشیم.
۲- مدیریت احساسات: احساسها راهنماهای ارزشمندی برای زندگی ما هستند اما احساسات خام و صیقل نیافته بیش از این که به ما کمک کنند زندگی ما را دستخوش توفانهای پیش بینی نشده میکنند. ما نیازمند این هستیم که "شیر تنظیم" احساسات خود را در دست داشته باشیم، درغیراینصورت در مقابل موانع زندگی شهرنشینی واکنش های غارنشینی نشان میدهیم و مشکلات چندبرابر میشود.
۳- مدیریت روابط: زندگی پیجیده اجتماعی باعث میشود که انسانها "نقش های" متعددی داشته باشند. اینکه بتوانیم مرتب بین نقش های شهروند بودن، فرزندبودن، پدر بودن، همسر بودن، دانشجو بودن، مدیر بودن و ... حرکت کنیم و هر نقش را درجای مناسب خود قرار دهیم و "روابط" بین اجزای درونی خود را تنظیم و تعدیل کنیم کار دشواری ست. مغز غریزی ما برای تشخیص و تنظیم روابط در دنیای پیچیده امروزی نیاز به کمک دارد؛ به داد او برسیم!

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی