در بین مکاتب مختلف روانشناسی ، نظریات کارل گوستاو یونگ و آنچه که "روانشناسی تحلیلی یونگ " نامیده می شود ، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد . یونگ در مسیر پاسخ دادن به پرسش های بنیادین زندگی و رسیدن به آنچه که خودش آنرا " تفرد " می نامید ؛ به پرسش های فراوانی در مورد روان انسان پاسخ گفت و با تعریف مفاهیمی چون نقاب ( پرسونا ) ، زخم ، سایه ها ؛ عقده ؛ آرکی تایپ ها ( کهن الگوها ) و چنین مفاهیمی ، دریچه ای نوین رو به روی انسان در جستجوی شناخت خویشتن گشود . یونگ به ما آموخت که اگر رسیدن به " آرامش " را اصلی ترین و یا جزو اصلی ترین نیازهای انسان بدانیم ، در آنصورت شرط رسیدن به آرامش درونی در گرو رسیدن به دو موضوع است :
۱ ) رسیدن به صلح با خویشتن
۲ ) رسیدن به صلح با جهان اطراف مان
و این یعنی که تا ما به صلح با خود و جهان پیرامون مان نرسیم ؛ در رسیدن به آرامش درونی ناکام خواهیم ماند . این مهم چگونه میسر می شود ؟ پاسخ یونگ این بود : از طریق خودشناسی روانی . یونگ به ما آموخت که خودشناسی به معنی شناخت نقابها ( پرسونا ) ، زخمها ، سایه ها ؛ عقده ها و آرکی تایپ هایی است که روان ما را تحت سیطره خود دارند و در آموزه هایش تاکید می کرد که تا به شناخت دقیقی از این مولفه های پنهانی شخصیت خودمان و اطرافیان مان نرسیم ؛ در رسیدن به آرامشی ماندگار و همیشگی ناکام خواهیم ماند . بنابراین خودشناسی روانی در درجۀ اول قرار است با کالبد شناسی روانی ما و شناخت اسرار درون مان نه توسط شخص دیگری که توسط خودمان ؛ ما را به صلح و آرامش با خودمان و سپس با اطرافیان مان برساند .

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی