شکی نیست که " زیگموند فروید " شخصیتی تاثیرگذار در روند فکری و علمی دانش روانشناسی و روانپزشکی و بسیاری از علوم دیگر بوده است . در اثرگذاری تفکرات و شخصیت فروید بر حرکت علم در قرن بیستم و بیست و یکم همین مقدار بس که هنوز پس از گذشت تقریبا یک قرن از ارائۀ نظرات او ؛ طرفداران و منتقدین فروید به سختی و با جدیت در حال گفتگو در مورد ابعاد و صحت و سقم اندیشۀ او هستند و این موضوع نشان از زنده بودن اندیشه و تفکر او در عصر حاضر دارد . به همین دلیل مرکز آرن بر آن شد که در کارگاهی جامع ، به بررسی میراث فکری زیگموند فروید بپردازد و این مسیر را از بررسی سیر زندگی و نظریه پردازی های فروید شروع خواهیم کرد و به این موضوع خواهیم پرداخت که اندیشه های چه فیلسوفانی و چه همکاران یا اساتیدی در زندگی فروید و نظریات اش نقش داشته اند ؟ سپس به این موضوع خواهیم رسید که فروید در کجاها سر فصل های جدیدی را در اندیشه بشری باز کرده است و از چه متدولوژی هایی در نظریه پردازی هایش استفاده کرده است ؟ اینکه خطاهایش در نظریه پردازی چه بوده و تاثیرش در هنر و ادبیات و سینما چه و چگونه بوده است ؟ این قطار در نهایت در ایستگاه تاثیر فروید بر نظریه پردازان بعد از خود ؛ چه آنهایی که او را نقدش کردند و چه آنهایی که از او تبعیت کردند ؛ متوقف خواهد شد و به کار خود پایان خواهد داد .

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی