در برخی متون علمی " به کلیۀ اندیشه ها ؛ دانش ؛ تفسیرها و دریافت ها و افکار هر فردی از جهان پیرامون خود "شناخت : Cognition " گفته می شود و به فرآیندهای ذهنی همچون ادراک ، حافظه و پردازش اطلاعات که شخص از طریق آنها اطلاعات کسب می کند ؛ نقشه می کشد و مسالۀ حل می کند ، فرآیندهای شناختی یا Cognitive Processes” " می گویند . در همین متون و در تعریفی دیگر ؛ اشاره شده است که " شناخت " در انسان به معنی علم بررسی ادراک ؛ بازشناسی الگو ؛ توجه ؛ حافظه ؛ بازشناسی ؛ تصویر سازی ذهنی ؛ هوش مصنوعی ؛ زبان و تفکر می باشد و همۀ این فعل و انفعالات در جائی اتفاق می افتد که ما به آن " مغز انسان " می گوئیم . در یک تعریف روتین ، وقتی مقرر باشد که کارگاهی با عنوان " مغز و شناخت " برگزار شود ، قاعدتاً باید تفسیر و توضیح موارد فوق در دستور کار کارگاه قرار بگیرد . اما کارگاه " مغز و شناخت " مرکز آرن یک تفاوت عمده با همۀ کارگاههای مشابه مغز و شناخت دارد : این کارگاه در مرکزی برگزار و توسط شخصی تدریس می شود که سابقۀ برگزاری بیش از 5000 ساعت کارگاه آموزشی در حوزه های روانشناسی ، روانپزشکی ، مهندسی پزشکی ، علوم شناختی ؛ نوروساینس و ..... را در کارنامۀ خود دارد و در اثر فعالیت ده ساله در حوزۀ مغز و روان ، به یک نگاه " میان رشته ای " و " چند منظوره" در حوزۀ مغز و شناخت رسیده است که در برگزاری کارگاه و طراحی سرفصل های کارگاه ؛ دغدغه اصلی اش بیان نظریات تئوریک و آکادمیک محض علوم شناختی نیست ؛ بلکه تلاش دارد که با جمع آوری گل های مختلفی از بوستان های رشته های مختلف علمی ، به یک سبد گل در حوزۀ " مکانیزم های شناخت در مغز انسان " برسد که در نهایت این دستۀ گل به " تقریر حقیقت ، تقلیل مرارت های انسانی و یادگیری رنج کشیدنی هوشمندانه در کنار صلحی ماندگار با خود و جهان اطراف " خواهد رسید . با چنین دغدغه ای ، قطار کارگاه مغز و شناخت مرکز آرن از ابتدای قرن بیستم و ظهور نظریات روانشناسی مختلف حرکت خود را آغاز می کند و با مرور فربه ترین و اصلی ترین نظریات علم شناخت در روانشناسی کلاسیک در طی یک قرن ؛ به دوران پس از سال 2000 و نتایج " انقلاب شناختی " و تولد مفاهیم جدیدی در حوزۀ علم شناخت می رسد که عبور از ایستگاههای چون " فلسفۀ ذهن " و " آگاهی چیست ؟ " مسافران این قطار را به وجد خواهد آورد .... این قطار اگر چه کوتاه ؛ برای آشنایی مخاطبان با جدیدترین یافته های حوزۀ مغزپژوهشی ، گذری هم به " سیبرنتیک" و" تئوری آشوب" می زند و اما نه چنان که اسیر تئوری های خسته کنندۀ دانشگاهی بشود : بخش اعظم این کارگاه به تمرینات کاربردی در باب ساخت دستگاه شناختی سالم ؛ روش های تفکر و تحلیل منطقی ؛ مکانیزم های صحیح تصمیم گیری و قضاوت و معرفی و ارتقاء برخی از 37 پردازش شناختی و 12 کارکرد عالی اجرایی مغز یا Excutive Function های مغزی خواهد پرداخت تا در نهایت به توانمندسازی و ارتقاء عملکرد مخاطبان کارگاه کمک کند . این کارگاه چکیده ای از 5000 ساعت کارگاه مختلفی است که مدرس این کارگاه در طی سالیان گذشته گذرانده است و کوله باری از " تئوری " و " تمرین و تجربه " را با خود دارد که با معرفی دهها کتاب و فیلم سینمایی به مخاطبان ، آنرا از حالت کارگاه به فستیوالی از شور و شعور و هیجان مبدل خواهد کرد .

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی