سایکوسینمای آرن؛ نه همانند سالن های سینمایی؛ صرفاً به نمایش فیلم‌ها اکتفا می‌ کند و نه مانند برنامه های سینمایی صدا و سیما؛ فیلم از منظر هنری و فنی مورد بررسی قرار می گیرد. در این سایکوسینما، دغدغۀ اصلی، خوانش صحیح فیلم (درست دیدن فیلم)، کشف پیام های پنهان آن و استخراج و انتقال مفاهیم و آموزش برخی مهارت های زندگی و فنون توانمندسازی روانی از طریق فیلم دیدن به مخاطبین است که بتوانند "بهتر" و "سالم تر" زندگی کنند. در این میان و به منظور انتقال بهینۀ پیام به مخاطب - گاه به فراخور موضوع - به حوزه های: هنر، رسانه، فلسفه، زیباشناسی و .... هم اشاراتی خواهد شد. در واقع در سایکوسینما، هنر و سینما در جهت "زندگی بهتر" و "روان سالم تر" به خدمت گرفته می شوند.


آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی