کارگاه درباره ذهن، گذری است در هزارتویِ بودنِ انسان؛ و پاسخی به این سوال که «ذهن چیست؟ و چگونه کار می‌کند؟»
در این کارگاه ابتدا به این می‌پردازیم که اساسا مطالعه‌ی ذهن چگونه فعالیتی است و یک پژوهشگر ذهن (در هر ساحتی که باشد: چه نوروساینتیست باشد، چه روانشناس و چه یک فیلسوف ذهن)، با چه بحران‌ها و موانعی مواجه خواهد شد. در این بخش تلاش خواهیم نمود تا به درکی از طبیعت و جنس متفاوت مطالعه‌‌ی ذهن رسیده و تمایز روشی و مفهومی چنین پژوهشی را از پژوهیدن در سایر عرصه‌ها نشان دهیم. ما در این مسیر، با چیستی برخی از مهمترین مسائل بنیادین حوزه مطالعات ذهن از جمله Reflexivity Problem و Explanatory Gap آشنا خواهیم شد.
در بخش دوم کارگاه روی چیستی ذهن و مباحث اونتولوژیک آن متمرکز خواهیم شد و مروری وسیع خواهیم داشت بر اهم نظرگاه‌های مطرح در این عرصه. دیدگاه‌های دوگانه‌انگارانه (Dualistic) و یگانه انگارانه (Monistic) و زیرشاخه‌های آنان را به دقت خواهیم شکافت و در مورد آگاهی (Consciousness) و چیستی آن به بحث خواهیم نشست: آیا طبیعت ذهن ما مادی است؟ آیا آگاهی لزوما امری مجرد است؟ نسبت ذهن و بدن چیست؟ نظریات تکاملی چه ایده‌ای در باب پیدایش ذهن دارند؟ و سوالات بسیار دیگری از این دست؛ که برای پاسخ به آن‌ها، سفری خواهیم داشت در انبوه نظریات درخشانی که از گذشته تا کنون مطرح شده‌اند: از ایده‌های هابز و دکارت و اسپینوزا در قرن هفدهم تا نظریات اسمارت و پاتنم و وایتهد در قرن بیستم؛ از مونیسم پیشاسقراطی و پلورالیسم دموکریتی تا مونیسم قرن بیست و یکمی چالمرز و بسیاری ایده‌های انقلابی دیگر در این حوزه.
در بخش سوم کارگاه روی این مساله متمرکز خواهیم شد که ذهن چگونه کار می‌کند و اگر بخواهیم چیزی شبیه آن بسازیم چه باید بکنیم. در این بخش به اهم نظریات ذهن (Theories of Mind) خواهیم پرداخت و از نظریه محاسباتی ذهن تا نظریات کوانتمی و دینامیکی را واکاوی خواهیم نمود. همچنین به پارادایم های مطرح در مطالعات ذهن از نوروساینس محاسباتی تا تئوری‌های ارتباط‌گرایانه (Connectionistic) خواهیم پرداخت و سعی در نقد و بررسی کلیه این نظریات خواهیم داشت.
در بخش چهارم کارگاه روی مساله اختیار و اراده آزاد تمرکز خواهیم نمود و مروری خواهیم داشت بر مهمترین آزمایشات و چالش‌هایی که بر سر راه پذیرش «انسان مختار» قرار گرفته‌اند. آیا نوروساینس اراده آزاد را توضیح می‌دهد؟ علیت و اراده چگونه با هم قابل جمعند؟ آیا جهان فیزیکی می‌تواند بستری برای پیدایش اراده آزاد باشد؟ اختیار و تصمیم‌گیری چه نسبتی با زمان دارند؟ اصلا زمان چیست و چه رابطه‌ای با جبر و اختیار پیدا می‌کند؟
در نهایت و در آخرین بخش کارگاه به مساله‌ی عقلانیت خواهیم پرداخت و تلاش خواهیم نمود تا به این سوال پاسخ دهیم که عقلانیت چیست و تعقل کردن چگونه در ذهن ما انجام می‌‌گیرد. همچنین به این مساله خواهیم پرداخت که نقش نظریات عقلانیت در پیدایش جهان‌های اجتماعی تا چه حد حائز اهمیت است.
این کارگاه همچنین به همراه دو یا سه پنل جانبی با موضوعات «هوش مصنوعی و یادگیری ماشین»، «رابط‌های مغز و رایانه»، «پردازش کوانتمی»، و «ذهن و دین» خواهد بود که به فراخور زمان کارگاه مباحث جذاب و جالبی در این حوزه‌های جانبی مطالعات ذهن ارائه خواهد شد.

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی