همۀ ما با واژۀ " ناخودآگاه " آشنا هستیم ؛ بدون اینکه شاید درک درستی از آن داشته باشیم . به زبان ساده ناخودآگاه بخشی از روان ماست که بیش از 80 درصد رفتارها و اعمال ما را کنترل می کند . پروسۀ روان درمانی در تعریفی ساده به معنای " آگاهانه و ارادی و عقلانی کردن " قسمت هایی از ناخودآگاه ماست که باید به " خودآگاه " مبدل شود . ناخودآگاه در طول عمر ما بر اساس فرآیندهای مختلفی شکل می گیرد ( از جمله نظام تربیتی خانوادگی ما ؛ اثرات رسانه ها و ... ) . مغز ما برای اینکه این اطلاعات ورودی به ناخودآگاه را بتواند برای خود قابل فهم کند ، دست به " استعاره سازی " می زند . این استعاره ها به مرور شکل می گیرند و رفته رفته روان ما را در اختیار خود می گیرند ؛ طوری که گویی روان ما جز استعاره هایی که در ذهن مان داریم نیست . برخی نظریه پردازان معتقدند که با شناسایی " استعاره های درون ذهن مان " می توانیم به کالبد شکافی و شناخت بهتری از خود برسیم . این کارگاه قرار است به واکاوی استعاره های شخصی و جمعی ذهن ما بپردازد تا به وسیلۀ آن بتوانیم به خودشناسی و خودآگاهی بیشتری برسیم و بتوانیم ناخودآگاه مان را بیشتر از قبل به خودآگاه مبدل کنیم .

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی