در تربیت حیوانات و ایجاد تغییرات رفتاری در آنها از روش تنبیه- تشویق- تحمیق استفاده می شود . متاسفانه و بر اساس برخی باورهای غلط فرهنگی ؛ در روش های سنّتی تربیتی برای کودکان هم از همین روش استفاده می شود که قطعاً این روش ها باعث ایجاد برخی تبعات منفی روانی در کودکان شده و بر سرنوشت آیندۀ آنها اثر بدی خواهد گذاشت . منظور از " فرزندپروری انسان محور " نوع خاصی از روش تربیتی است که به جای استفاده از این روش روی فعال کردن ناحیۀ " پره فرونتال " مغز کودک تمرکز می کند . در این سمینار چهار ساعته ؛ تلاش خواهد شد که والدین و معلمان و مربیان حاضر در این سمینار با مبانی و مفاهیم و تکنیک های فرزندپروری انسان محور آشنا شوند تا بتوانند به شکلی عملی در فرآیند تربیتی کودکان شان از این رویکرد استفاده کنند .

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی