در اولین کارگاه از مجموعه کارگاه های مغز خوانی مرکز جامع آرن، می خواهیم با بنیادهای نورونی و آناتومیکی اعمال مرتبط با شناخت و سیستم شناختی (ادراک، رفتارها و احساسات) آشنا شویم. به عبارتی می خواهیم از خواص بیولوژیک سلول های عصبی و شبکه های ارتباطی بین آن ها به روند شکل گیری بروز احساسات، حرکت و اعمال برنامه ریزی شده و مولفه های شناختی ای از قبیل حافظه و توجه برسیم. سرفصل های این مباحث به شرح زیر می باشند:

1- سازمانبندی آناتومیک سیستم عصبی
2- سازمان بندی عملکردی ادراک و حرکت
3- سازمان بندی اعمال شناختی
4- اعمال شناختی سیستم های حرکتی
5- تصویربرداری عملکردی اعمال شناختی

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی