بازی شایع ترین عملکرد دورۀ کودکی است . بازی و اسباب بازی ؛ یکی از مهم ترین ابزاری است که والدین می توانند به راحتی از طریق آن با کودک خود ارتباط برقرار کرده و به رشد بهینه و سالم فرزند خود کمک کنند . تا چندی قبل اعتقاد بر این بود که " بازی زبان دنیای کودکی است " . این جمله بدین معنا است که هر آنچه لازم است در دورۀ کودکی و خصوصاً در زمینۀ رشد و تحول روانی کودک رخ دهد ، بایستی در قالب ( بازی ) شکل گیرد . متاسفانه عدم توجه به این مهم ، اثرات نامطلوب فراوانی در بلند مدت و در روند شکل گیری شخصیت کودک به دنبال خواهد داشت . بنابراین تربیت کودکی متعادل تنها در سایۀ شناخت و استفاده صحیح و هدف دار از این ابزار ( بازی و اسباب بازی ) ممکن خواهد بود . تا به امروز هیچگاه به والدین در مورد این مسائل ، یعنی شناخت بازی ؛ روانشناسی بازی ، نحوۀ درست انتخاب اسباب بازی برای کودک و چنین مفاهیمی اطلاع رسانی نشده و آموزش های لازم به ایشان داده نشده است . مرکز آرن بنا به رسالت علمی - درمانی خود ؛ با برگزاری این سلسله کارگاهها تلاش دارد که مخاطبین خود را با برخی از وجوه مقولۀ بازی آشنا کرده و راه کارهایی برای یاری به کودکان در مسیر رشد و بالندگی شان ارائه دهد .

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی