پنجمین کارگاه خودشناسی ثبت نام آنلاین

هدف از خلقت انسان رسیدن به کمال منوط به خود سازی است . از سویی خودسازی نیز منوط به خودشناسی است. پس تاز مانی که انسان از شناخت صفات و ملکات خود غافل باشد نمی تواند به اصلاح خود بپردازد. مفهوم "خود" از موضوعاتی در دانش روانشناختی است که پس از یک دوره فراموش شدگی نسبی ؛ در دهه های اخیر اهمیت بسیار زیادی یافته است . در حال حاضر مشکل می توان از مفهومی با نتایج و کاربردهای گسترده تر از مفهوم ” خود ” در روانشناسی یاد کرد . توجه به آن به عنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی روانشناختی همچنان رو به افزایش است .مهمترین و رایج ترین اختلالات رفتاری به ” خود ” رجوع دارند و نه تنها متخصصان بالینی که روان تحلیلگران و شناخت گرایان و حتی رفتارگرایان نیز چه در زمینه نظری و چه در کاربردهای بالینی و تربیتی به مسالۀ " خود " توجه می کنند. 
وقتی فرد در راستای خودشناسی و شناخت دقیق از وضعیت روانی خویش به عمیق ترین لایه های درونی اش نفوذ کرد و به خودآگاهی رسید ؛ احساس آرامشی پیدا خواهد کرد و از بهداشت روانی مطلوبی برخوردار خواهد شد که موجب می شود از تکرار الگوهای بیمارگونه اش پیشگیری شود  . روان انسان برای دفاع از خود ، شگردهای خاصی دارد و با راندن احساسات از حیطۀ خودآگاه به ناخودآگاه به دفاع از خود می پردازد . درک کافی از مکانیسم دفاعی و آگاهی ما از احساسات مختلفی که داریم ، ما را به عمق معنای رفتارهایی که تا آن لحظه منطقی برای آن نمی یافتیم خواهد رساند و خودشناسی و خودآگاهی و اشراف ما به رفتار و کردار و درستی و راستی اعتقادات مان بیشتر خواهد کرد .لازم است که در مسیر خودشناسی ؛ ما به مکانیزم ها و نحوۀ تصمیم گیری های مغزمان آگاه باشیم که تا حد امکان بتوانیم یک سری تصمیم گیری های ناخودآگاه و اتوماتیک مغزمان را آگاهانه تر و هوشمندانه تر کنیم و تصمیمات عاقلانه تر و بهتری در مسیر زندگی بگیریم. بنابراین دانستن این موضوع که چه چیزهایی " خودشناسی " است و چه چیزهایی " خودفریبی " است ،اینکه " آسیب شناسی " خودشناسی چیست و کدام مسیرهای خودشناسی ؛ غیر علمی و خطرناک می باشد، همه موضوعاتی هستند که در درجۀ اول قرار است با کالبد شناسی روانی ما و شناخت اسرار درون مان نه توسط شخص دیگری که توسط خودمان ؛ ما را به صلح و آرامش با خودمان و سپس با اطرافیان مان برساند .

 

 

 

سوابق برگزاری

تا به امروز، چهار دوره کارگاه خودشناسی مبتنی بر روانشناسی تحلیلی یونگ در مرکز آرن برگزار شده است. برخی از سرفصل های مورد بررسی در این دوره ها به شرح ذیل بود:
•    یونگ که بود و چه اندیشه ای داشت؟
•    از ولیعهدی روانکاوی فروید تا دشمن (از رفاقت یونگ و فروید تا رقابت)
•    مفهوم روان و شخصیت و رشد فردیت از منظر یونگ
•    سایه ها چه می گویند و چه کارکردی دارند؟ (وقتی رفتارمان دست خودمان نیست)
•    ماسک ها و نقاب ها
•    ناخودآگاه شخصی و ناخودآگاه جمعی
•    آرکی تایپ ها و تاثیرشان بر انسان
•    عقده ها و کارکرد مثبت و منفی عقده ها
•    سفری از (من) به (خویشتن)
•    همزمانی چیست؟
•    تیپ های شخصیتی در نظریه یونگ
•    شناخت انواع مردان و انواع زنان از منظر یونگ
•    شناخت و تحلیل رویا و خواب در نظریه یونگ
•    رابطه زن و مرد، ازدواج و بحران میانسالی

ردیف

محتوای دوره

مدرسین

ساعات

تاریخ برگزاری

توضیحات

۱

اول 

آقای عبداله مروارید 

۱۶

اردیبهشت ۹۴ 

بیشتر بدانید ...

 

۲ دوم آقای عبداله مروارید ۲۰ شهریور ۹۴

بیشتر بدانید ...

 

۳ سوم آقای عبداله مروارید ۲۷ بهمن و اسفند ۹۵

بیشتر بدانید ...

 

۴ چهارم آقای عبداله مروارید ۱۰ اردیبهشت، خرداد و تیر ۹۵

بیشتر بدانید ...

 

 

بازدید: 541

پیشنهاد برگزاری مجدد این کارگاه یا کارگاه جدید

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی