کارگاه مبانی روانشناسی کودک و نوجوان ثبت نام آنلاین

رشد انسان شاخه ای از روان شناسی است که به مطالعه  تغییرات پیشرونده روان شناختی انسان در گذر عمر می پردازد. روانشناسان رشد بر آنند که پاسخ برخی  از پرسش های کلید ی را بیابند؛
آیا کودکان با بزرگسالان تفاوتی کیفی دارند، یا تنها به لحاظ تجربه کمتر با آنها متفاوت هستند؟
آیا رشد نتیجه انباشت تدریجی دانش حاصل از تجربه است؟
آیا گذر از یک مرحله رشدی به مرحله دیگر مستلزم تغییری بنیادی است ؟
آیا کودکان  با دانش فطری متولد میشوند یا آگاهی از محیط پیرامون را از راه تجربه کسب میکنند؟
دیدگاه های نظری بسیاری کوشیده اند به پرسش های کلیدی رشد پاسخ دهند؛ ما سعی داریم در سومین کارگاه مبانی روانشناسی کودک و نوجوان، طی سلسله جلساتی  به تبیین این دیدگاه ها و آشنایی با آنها  بپردازیم . هدف از این جلسات این است که ضمن آشنایی با این نظریات، نگرش ما نسبت به فرزندان دلبندمان را  اصلاح کرده و مفاهیم رشد ملموس تر گردد تا کمک کنیم هر کدام از ما  بعنوان والد ، در هر مرحله از رشد چه انتظاری از فرزند خود داشته و چگونه رفتاری متناسب با سطح رشدی وی داشته باشیم تا به تکامل  و رشد هیجانی و شناختی بهتر وی منجر گردد.
این مجموعه تلاش دارد تا شما را با عواملی که بر رشد انسان تاثیر میگذارد را بهتر بشناسید، و بفهمید که چگونه این عوامل در شکل گیری  هویت انسان نقش دارد. هدف از مطالعه رشد  این است که بکوشیم تغییرات مثبتی را که به بهتر شدن زندگی کودک و تعالی شخصی وی کمک میکند آغاز کنیم. به همین ترتیب ، هر چه بیشتر درباره رشد کودکان در سنین خردسالی بدانیم، بهتر خواهیم توانست کودکانی را که در معرض خطر مشکلات شناختی یا رفتاری هستند شناسایی کنیم تا در سنی که هنوز امکان چاره اندیشی برای حل مشکل آنها و ایجاد تغییر وجود دارد به این کار اقدام کنند. در طی این جلسات به ارائه دو بخش "روانشناسی رشد" و  "نظریات رشد" خواهیم پرداخت که بخش اول پیش در آمدی بر مطالعه رشد انسان است و دوره های رشد ( پیش از تولد، شیر خوارگی کودک و نوجوانی ) را در بر می گیرد. در این بخش ما بر آنیم تامروری کوتاه بر دوره های مختلف رشد داشته باشیم و در صدد توصیف دگرگونی هایی هستیم که از زمان لقاح تا نوجوانی یکی پس از دیگری رخ میدهند . در بخش دوم به بررسی برخی از " نظریات رشد" می پردازیم که پژوهشگران  به منظور تبیین رشد انسان آنها را تدوین کرده اند که در دو جلسه به مهمترین آنها خواهیم پرداخت؛ یکی از ویژگی های انسانی ما آنست که در پی توجیه منطقی اتفاقاتی هستیم که رخ می دهند و همه ی ما  با نوعی کنجکاوی طبیعی و ذهن منطقی زاده می شویم که در پی تبیین علت هاست. نظریات رشد انسان نیز در واقع یکی از اشکال بیان همین گرایش به توجیه  مسائل در انسان است.

 

سوابق برگزاری

تا به امروز دو دوره کارگاه مبانی روانشناسی کودک و نوجوان در مرکز آرن برگزار شده است؛ نخستین دورۀ کارگاه مبانی روانشناسی کودک   با رویکرد مدل تحولی- ارتباطی مبتنی بر تفاوت های فردی و توسط دکتر سید امیر امین یزدی در سال ۹۱ برگزار شد . دومین دورۀ کارگاه مبانی روانشناسی کودک و نوجوان با "مدل تحولی- ارتباطی مبتنی بر تفاوت های فردی به انگلیسی و به صورت مخفف DIR-Floortime  نگرش نوینی در مورد روانشناسی کودک ارایه می دهد که در آن تحول یکپارچۀ همۀ ابعاد جسمی، حرکتی، شناختی و اجتماعی کودک در قالب "مراحل تحول هیجانی کارکردی"  توصیف و تبیین می گردد" این دوره نیز با موفقیت  برگزار شد.

 

  

بازدید: 960

پیشنهاد برگزاری مجدد این کارگاه یا کارگاه جدید

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی